PDA

View Full Version : Kho tàng bướm Việt khổng lồ cho ae (phần 2)slowval
18.01.2008, 00:17
;););););););););)

http://noiay.com/buomdem/vietnam02/cac-loai-buom/buom-viet-0001-0020/buom-viet-003/photos/image-1-13.jpg
http://noiay.com/buomdem/vietnam02/cac-loai-buom/buom-viet-0001-0020/buom-viet-003/photos/image-1-14.jpg
http://noiay.com/buomdem/vietnam02/cac-loai-buom/buom-viet-0001-0020/buom-viet-003/photos/image-1-16.jpg
http://noiay.com/buomdem/vietnam02/cac-loai-buom/buom-viet-0001-0020/buom-viet-003/photos/image-1-17.jpg
http://noiay.com/buomdem/vietnam02/cac-loai-buom/buom-viet-0001-0020/buom-viet-003/photos/image-1-18.jpg
http://noiay.com/buomdem/vietnam02/cac-loai-buom/buom-viet-0001-0020/buom-viet-003/photos/image-1-19.jpg
http://noiay.com/buomdem/vietnam02/cac-loai-buom/buom-viet-0001-0020/buom-viet-003/photos/image-1-20.jpg
http://noiay.com/buomdem/vietnam02/cac-loai-buom/buom-viet-0001-0020/buom-viet-003/photos/image-1-21.jpg
http://noiay.com/buomdem/vietnam02/cac-loai-buom/buom-viet-0001-0020/buom-viet-003/photos/image-1-22.jpg
http://noiay.com/buomdem/vietnam02/cac-loai-buom/buom-viet-0001-0020/buom-viet-003/photos/image-1-23.jpg
http://noiay.com/buomdem/vietnam02/cac-loai-buom/buom-viet-0001-0020/buom-viet-003/photos/image-1-24.jpg
http://noiay.com/buomdem/vietnam02/cac-loai-buom/buom-viet-0001-0020/buom-viet-003/photos/image-1-27.jpg
http://noiay.com/buomdem/vietnam02/cac-loai-buom/buom-viet-0001-0020/buom-viet-003/photos/image-1-28.jpg
http://noiay.com/buomdem/vietnam02/cac-loai-buom/buom-viet-0001-0020/buom-viet-003/photos/image-1-29.jpg
http://noiay.com/buomdem/vietnam02/cac-loai-buom/buom-viet-0001-0020/buom-viet-003/photos/image-1-30.jpg

slowval
18.01.2008, 00:19
http://noiay.com/buomdem/vietnam02/cac-loai-buom/buom-viet-0001-0020/buom-viet-004/photos/image-1-1.jpg
http://noiay.com/buomdem/vietnam02/cac-loai-buom/buom-viet-0001-0020/buom-viet-004/photos/image-1-2.jpg
http://noiay.com/buomdem/vietnam02/cac-loai-buom/buom-viet-0001-0020/buom-viet-004/photos/image-1-3.jpg
http://noiay.com/buomdem/vietnam02/cac-loai-buom/buom-viet-0001-0020/buom-viet-004/photos/image-1-4.jpg
http://noiay.com/buomdem/vietnam02/cac-loai-buom/buom-viet-0001-0020/buom-viet-004/photos/image-1-5.jpg
http://noiay.com/buomdem/vietnam02/cac-loai-buom/buom-viet-0001-0020/buom-viet-004/photos/image-1-6.jpg
http://noiay.com/buomdem/vietnam02/cac-loai-buom/buom-viet-0001-0020/buom-viet-004/photos/image-1-7.jpg
http://noiay.com/buomdem/vietnam02/cac-loai-buom/buom-viet-0001-0020/buom-viet-004/photos/image-1-8.jpg
http://noiay.com/buomdem/vietnam02/cac-loai-buom/buom-viet-0001-0020/buom-viet-004/photos/image-1-9.jpg
http://noiay.com/buomdem/vietnam02/cac-loai-buom/buom-viet-0001-0020/buom-viet-004/photos/image-1-10.jpg
http://noiay.com/buomdem/vietnam02/cac-loai-buom/buom-viet-0001-0020/buom-viet-004/photos/image-1-11.jpg
http://noiay.com/buomdem/vietnam02/cac-loai-buom/buom-viet-0001-0020/buom-viet-004/photos/image-1-12.jpg
http://noiay.com/buomdem/vietnam02/cac-loai-buom/buom-viet-0001-0020/buom-viet-004/photos/image-1-13.jpg
http://noiay.com/buomdem/vietnam02/cac-loai-buom/buom-viet-0001-0020/buom-viet-004/photos/image-1-15.jpg
http://noiay.com/buomdem/vietnam02/cac-loai-buom/buom-viet-0001-0020/buom-viet-004/photos/image-1-16.jpg
http://noiay.com/buomdem/vietnam02/cac-loai-buom/buom-viet-0001-0020/buom-viet-004/photos/image-1-17.jpg
http://noiay.com/buomdem/vietnam02/cac-loai-buom/buom-viet-0001-0020/buom-viet-004/photos/image-1-18.jpg
http://noiay.com/buomdem/vietnam02/cac-loai-buom/buom-viet-0001-0020/buom-viet-004/photos/image-1-19.jpg
http://noiay.com/buomdem/vietnam02/cac-loai-buom/buom-viet-0001-0020/buom-viet-004/photos/image-1-21.jpg
http://noiay.com/buomdem/vietnam02/cac-loai-buom/buom-viet-0001-0020/buom-viet-004/photos/image-1-22.jpg
http://noiay.com/buomdem/vietnam02/cac-loai-buom/buom-viet-0001-0020/buom-viet-004/photos/image-1-23.jpg
http://noiay.com/buomdem/vietnam02/cac-loai-buom/buom-viet-0001-0020/buom-viet-004/photos/image-1-24.jpg
http://noiay.com/buomdem/vietnam02/cac-loai-buom/buom-viet-0001-0020/buom-viet-004/photos/image-1-25.jpg
http://noiay.com/buomdem/vietnam02/cac-loai-buom/buom-viet-0001-0020/buom-viet-004/photos/image-1-26.jpg
http://noiay.com/buomdem/vietnam02/cac-loai-buom/buom-viet-0001-0020/buom-viet-004/photos/image-1-27.jpg
http://noiay.com/buomdem/vietnam02/cac-loai-buom/buom-viet-0001-0020/buom-viet-004/photos/image-1-29.jpg
http://noiay.com/buomdem/vietnam02/cac-loai-buom/buom-viet-0001-0020/buom-viet-004/photos/image-1-30.jpg

crazy_g00
18.01.2008, 11:35
quaaa.....cái mu này đã thiệt nha ! thanks !

http://noiay.com/buomdem/vietnam02/cac-loai-buom/buom-viet-0001-0020/buom-viet-003/photos/image-1-27.jpg

con bướm này đỏ chéc đã thiệt !

http://noiay.com/buomdem/vietnam02/cac-loai-buom/buom-viet-0001-0020/buom-viet-003/photos/image-1-29.jpg

shock_agains
18.01.2008, 14:25
bác sưu tầm ở đâu mà nhiều kinh vậy???

angelking
19.01.2008, 20:24
Quá trời nhiều lun, bác này pro thật đó trời

slowval
23.01.2008, 18:15
tặng thêm cho ae để bổ sung vào bộ sưu tập đó

http://upload32.com/upload32/I11/1199191142.jpg
http://upload32.com/upload32/I11/1199193778.jpg
http://upload32.com/upload32/I11/1199192623.jpg
http://upload32.com/upload32/I11/1199188613.jpg
http://upload32.com/upload32/I11/1199188368.jpg

playboy
24.01.2008, 06:23
Quá trời luôn...rất độc đáo,có phần 3 không vậy bro???

slowval
29.01.2008, 07:05
Quá trời luôn...rất độc đáo,có phần 3 không vậy bro???

;):gaolbird::gaolbird::gaolbird::gaolbird::gaolbir d:
Mình đã up phần 3 rồi đó, mời bro vầo thưởng thức nha

:congratulate::congratulate::congratulate::congrat ulate::congratulate::congratulate:

thangbom0123
15.02.2008, 08:43
một rừng bướm, đã quá, cảm ơn các ACE nha.